Pokrenuta nova inicijativa za uvođenje zločina iz mržnje u krivični zakon Federacije BIH

Nakon neuspjelog pokušaja uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine u septembru mjesecu i obaranju prijedloga zakona u Domu naroda, Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje je iskoristila novu priliku da zagovara za uvođenje krivično pravne regulacije zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivični zakon FBiH. […]

Pokrenuta incijativa za izmjenu Krivičnog zakona FBiH

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Federacije BiH zajedno sa predstavnicama nevladinog sektora, pokrenuo je incijativu za izmjenu Krivičnog zakona Federacije BiH, a s cijem bolje zaštite prvenstveno djece i pooštravanja kazni za počinioce krivičnih djela nad djecom. O ovom prijedlogu Kluba parlamentarki Vlada FBiH bi trebala u roku od 30 dana da da mišljenje, a nakon […]

Nova inicijativa za usvajanje zločina i govora iz mržnje u FBiH

Nakon neuspjelog pokušaja uvođenja zločina iz mržnje u Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine u septembru mjesecu i obaranju prijedloga zakona u Domu naroda, Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje je iskoristila novu priliku da zagovara za uvođenje krivično pravne  regulacije  zločina iz mržnje i govora mržnje u Krivični zakon FBiH. Naime, na […]

Pooštriti kazne za pedofiliju i seksualno zlostavljanje djece

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH održao je danas u Sarajevu drugu tematsku sjednicu na kojoj su članice Kluba, zajedno s predstavnicama nevladinog sektora, razgovarale o Izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, javljaFena. Predsjednica Kluba Hafeza Sabljaković je u izjavi za medije istakla da su parlamentarke opredijeljene da ovaj zakon prođe redovnu proceduru jer je mnogo […]

Parlamentarke u FBiH žele strožije kazne za počinitelje krivičnih djela nad djecom

Klub parlamentarki u FBiH pokrenuo je incijativu za izmjenu Krivičnog zakona tog entiteta, a s cijem bolje zaštite prvenstveno djece i pooštravanja kazni za počinioce krivičnih djela nad djecom. S tim ciljem one su danas razgovarale i sa predstavnicima različitih nevladinih organizacija. Prema posljednjim podacima NVO-a, u FBiH je prošle godine blizu 6.000 djece bilo […]

Konferencija sa SNV-om pod nazivom “Localizing gender: Perspectives“

Kao nastavak saranje sa SNV-om, održana je konferencija pod nazivom “Localizing Gender: Perspectives”, 13. septembra 2013. godine u Sarajevu. Na konferenciji su prisustvovale Hafeza Sabljaković, predsjednica Kluba parlamentarkik i predstavnica IRI-ja Amila Karačić. Sa ekspertima iz raznih oblasti, razgovaralo se o tome na koji način Klub može efikasno sarađivati sa organizacijama civilnog društva i promijeniti […]

Sastanak parlamentarki sa Holandskom Razvojnom Agencijom (SNV) i konsultacije sa nezavisnim ekspertima

Od njegovog osnivanja, jedan od ciljeva Kluba parlamentarki bio je taj da ukažu na diskriminatorne propise u odnosu na porodilje u važećem Zakonu o radu u Federaciji BiH. Ovo pitanje je zainteresiralo brojne organizacije civilnog društva u posljednjih nekoliko godina, ali Parlament nije uspio eliminirati diskriminatorne odredbe prema ženama u ključnim zakonima, kao što su […]

Reforma javnih finansija u BiH i Srednjoročni pristup planiranju i metodologija programskog budžetiranja i rodnoodgovorno budžetiranje”

U četvrtak, 23. maja u hotelu „Bosnia“ u Sarajevu je održana prva radna sjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, na kojoj je usvojen Poslovnik o radu i Plan i program rada Kluba parlamentarki. Nakon završene radne sjednice, u saradnji sa nevladinim organizacijama IRI, UN Women, OSCE, VPI&DoIT i Medica Zenica, održane su radionice […]

ČLANICE KLUBA PARLAMENTARKI ODRŽALE SASTANAK SA ANN AIKEN, GLAVNOM SUTKINJOM IZ DISTRIKTA OREGON U SAD-u

Članice Kluba parlementarki Alma Čardžić , Jasmina Zubić , Alma Mešić i Aida Čikić, 21. maja 2013. godine u Sarajevu, održale su sastanak sa Ann Aiken, glavnom sutkinjom za Distrikt Oregon pri Okružnom sudu Sjedninjenih američkih država, a sastanak je oganizovan zahvaljujući zalaganju Ambasade SAD-a u BiH i IRI-ja. Predstavnice Kluba sutkinju Aiken upoznale su […]

TEMATSKA SJEDNICA “Krivično-pravna zaštita djece i porodice od nasilja – krivično djelo porodičnog nasilja nad maloljetnicima i pedofilija”

U zgradi Parlamenta Federacije BiH održana je konstituirajuća sjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Palamenta Federacije BiH. Nakon konstituirajuće sjednice, Klub parlamentarki u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH u saradnji sa udruženjima Prava za sve i ICVA održao je Tematsku sjednicu pod nazivom ” Krivično-pravna zaštita djece i porodice od nasilja – krivično djelo porodičnog nasilja nad […]