Održan redovni sastanak Kluba parlamentarki PD FBiH

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH održao je redovni sastanak 22. februara. Na dnevnom redu sastanka našao se nacrt javne politike o standardizaciji porodiljskih naknada u FBiH koja je kao inicijativa podnesena od strane Kluba. Nacrt incijative je izradila Anida Šabanović, ekspertica  Vanjskopolitičke incijative (VPI) zajedno sa članicama Kluba. Na sastanku su osim predstavnika IRI-ja […]

Održan okrugli sto o incijativi Kluba parlamentarki za ujednačavanje porodiljskih naknada u FBiH

U Sarajevu je 10. februara održan okrugli sto na temu ujednačavanje porodiljskih naknada u Federaciji BiH. Okrugli sto je organiziran od strane Kluba parlamentarki u saradnji sa Međunarodnim republikanskim institutom (IRI) i Vanjskopolitičkom inicijativom (VPI).  Parlamentarke su odlučile podržati inicijativu civilnog sektora o podizanju naknade s nivoa kantona na nivo Federacije., uz konstataciju da svesve […]

Inicijativa Kluba parlamentarki za izjednačavanje porodiljskih naknada u Federaciji BiH

Na 7. redovnoj sjednici  Klub parlamentarki uputio je inicijativu  Parlamentu za izjednačavanje porodiljskih naknada u Federaciji BiH. O ovoj incijativi Parlament će se izjašnjavati na slijedećoj sjedinici.   BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE PARLAMENT FEDERACIJE PREDSTAVNIČKI DOM n/r gosp. Edina Mušića, predsjedavajućeg       Na osnovu člana 11. i člana 159. Poslovnika […]

Klub parlamentarki FBiH održao sastanak sa predstavnicima/ama nevladinog sektora

22. januara u Sarajevu su Fondacija Udružene žene, organizacija Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar  organizovali/e radni sastanak na kojem su učestvovali/e predstavnici/e nevladinih organizacija, članice Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma PFBiH, te članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma PFBiH. Cilj sastanka je bio predstavljanje i diskusija o iskustvima i rezultatima primjene Programske platforme za […]

Aktivnosti Kluba paralamentarki u 2015

Po završetku općih izbora u oktobru 2014. godine, Predstavnički dom Federalnog Parlamenta BiH je dobio novi saziv. Klub parlamentarki koji djeluje unutar Predstavničkog doma FBiH u drugom sazivu ima 25 zastupnice. U februaru 2015. godine, uz pomoć Međunarodnog republikanskog instituta (IRI), Klub je izradio strateški plan, ističući glavne ciljeve politike i redefiniranje njihove misije i […]

Održan treći seminar u sklopu projekta “Parlament za žene”

Treći seminar u sklopu projekta ‘ Parlament za žene’, u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH) održan je 18. i 19. juna 2014. godine u Etno selu ‘Čardaci’ u Vitezu. Na ovom seminaru parlamentarke su imale priliku da poslušaju predavanja i aktivno učestvuju u diskusiji o tome kako unaprijediti vještine komuniciranja. Trener na ovom seminaru […]

Održana konferencija “Javne politike u službi javnog interesa”

Članice Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH u suradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom BH i Američkom ambasadom u BiH su organizovale konferenciju pod nazivom ‘Javne politike u službi javnog interesa’ 23.06.2014. godine u Parlamentu Federacije BiH. Ova konferencija je poslužila kao platforma za predstavljanje istraživanja i preporuke tri političke analize čije su autorice članice Kluba parlamentarki: ‘Društveno […]

IRI održao sastanak sa članicama Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Nakon što je IRI dao ogromnu podršku osnivanju Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FbiH, 27. juna 2013. godine održan je sastanak sa delegatkinjama Doma naroda Parlamenta FBiH. Na sastanku je prisustvovala i Hafeza Sabljaković, predsjednica Kluba parlamentarki iz Predstavničkog doma, koja je članice Doma naroda upoznala sa prvim koracima Kluba. Također, ohrabrila je članice Doma […]

Najoštrija osuda smanjenja porodiljskih naknada od strane Kluba parlamentarki FBIH i grupe NVO-a

Klub parlamentarki Parlamenta FBiH i grupa potpisanih u saopštenju nevladinih organizacija najoštrije osuđuje smanjenje porodiljskih naknada za zaposlene majke u Kantonu Sarajevu. Naime, saopštenje za medije nadležnog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo kao argument smanjenja naknada ističe dugogodišnje kršenje zakona kod obračuna naknada porodiljama. Usvajanje ovog propisa smatramo nedopustivim kršenjem ženskih ljudskih […]

Pozivnica za učešće na konferenciji pod nazivom ‘Izgradnja javnih politika kao katalizator društvenih, demokratskih i ekonomskih promjena u BiH’

Članice Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH u suradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom i Američkom ambasadom u BiH organiziraju konferenciju pod nazivom ‘Izgradnja javnih i rodno-osjetljivih politika kao katalizator društvenih, ekonomskih i političkih promjena u BiH’ koja će se održati 23.6.2014. u Parlamentu Federacije BiH s početkom u 13:00 sati. Ova konferencija će poslužiti kao platforma na […]