O KLUBU

Klub parlamentarki FBiH jeste prvi međustranački klub u historiji Bosne i Hercegovine oformljen kako bi prevladao političke razlike i radio na poboljšanju svakodnevnog života svih građana, a naročito žena. Dvadeset i tri žene članice Parlamenta FBiH su se okupile kako bi oformile prvi klub parlamentarki i osigurale da se pitanja ravnopravnosti spolova usmjeravaju kroz rad Parlamenta.

U martu 2013. godine, Klub parlamentarki Federacije Bosne i Hercegovine službeno je pokrenut kao neformalna grupa čija su misija i ciljevi prezentirani javnosti, jer je Poslovnikom o radu Parlamenta regulirano da samo političke stranke mogu formirati parlamentarne grupe. Parlament FBiH je prihvatio inicijativu da Klub parlamentarki postane radno tijelo Zastupničkog doma, te je Klub je službeno priznat 13. aprila 2013, i time je postao institucionaliziran kao prvi međustranački klub čije su se članice okupile oko zajedničkog interesa.

Klub se usredotočio na promovisanje solidarnosti, unaprjeđenje interesa ženske politike i nadzor zakonodavstva kroz perspektivu ravnopravnosti spolova. Rješavanje pitanja slabog političkog učešća žena, i naglašene nezastupljenosti žena na vodećim položajima i u izvršnim tijelima odlučivanja je još jedna važna aktivnost na dnevnom redu Kluba parlamentarki. Dakle, Klub radi na poboljšanju mogućnosti žena da utječu na politike i da na odgovarajući način odgovore na potrebe žena.

Nadalje, Klub nastoji razviti snažnu mrežu žena i okupiti liderke oko zajedničkih pitanja, te raditi na njihovom osnaživanju u svim sektorima. Uključivanje aktera civilnog društva i multi-sektorski dijalog je još jedan prioritet Kluba, s obzirom da parlamentarke nastoje olakšati interakciju između zakonodavaca i građana.