NOVOSTI

Javne politike u službi javnog interesa

U okviru projekta “Parlament za žene II” kojeg finansira Američka ambasada u BiH, održana je završna konferencija “Izgradnja javnih i rodnoosjetljivih politika kao katalizator društvenih, ekonomskih i političkih promjena u BiH” u Sarajevu 28.11.2016. godine. Konferenciju su organizovale članice Kluba Parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Vanjskopolitičke inicijative BH. Na događaju su predstavljene tri javne politike čije su autorice članice […]

Radionica: “Rodna ravnopravnost – Problemi po muškarce?!”

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Vanjskopolitička inicijativa BH održale su  radionicu posvećenu identifikaciji formalnih i neformalnih prepreka ostvarivanju rodne jednakopravnosti u političkom i društvenom aktivizmu u Sarajevu, 4.11.2016. Radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost-Problemi po muškarce?!” okupila je zastupnike, predstavnike nevladinih organizacija i političkih partija. Predavačica iz Fondacije CURE, Jadranka Miličević pričala je […]

Radni dogovor članica Kluba parlamentarki PD FBiH

Nakon uspješno napisane javne politike o izjednačavanju porodljiskih naknada, članice Kluba su  održale radni dogovor sa predstavnicama Vanjskopolitičke inicijative BH i dogovorili naredne aktivnosti Kluba.

Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”

Konferencija “Ravnopravno učešće ZA žene”, u organizaciji  Kluba Parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Međunarodnog Republikanskog Instituta (IRI) i Vanjskopolitičke inicijative BH (VPI BH), uspješno je završena 13.05.2016. u Sarajevu. Cilj organizacije ove konferencije, fokusiran na implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN, bio je da se zajedničkim djelovanjem članica Kluba Parlamentarki, panelista i gostiju izrade […]

Otvorena Roditeljska kuća u Sarajevu

Članice Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH prisustvovale svečanoj ceremoniji otvorenja Roditeljske kuće u Sarajevu.  Klub parlamentraki nastavit će svoju saradnju sa udruženjem “Srce za djecu koja boluju od raka” s ciljem pružanja podrške djeci i roditeljima u procesu liječenja.

Radni sastanak Kluba parlamentarki sa direktoricom američke organizacije “VoteRunLead”

  Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine (VPI BiH)  uz podršku Američke ambasade u Sarajevu održale su radni sastanak  sa Erin Vilardi osnivačicom i direktoricom američke organizacije VoteRunLead. Gospođa Erin Vilardi kao direktorica organizacije VoteRunLead istakla je rezultate rade organizacije  koja je uspostavila najveći politički program pripremanja žena za političke […]

Održana tematska radionica Kluba parlamentarki i NVO “Udružene žene”

Klub parlamentarki PDPFBiH i NVO “UDRUŽENE ŽENE” iz Banja Luke, organizirali su protekle sedmice dvodnevnu tematsku radionicu na Vlašiću, na temu prioriteta djelovanja u okviru programske platforme saradnje žena parlamentarki i žena aktivistkinja u NVO u Bosni i Hercegovini. Klub parlamentarki je dogovorio saradnju s ovim udruženjem i sa još nekolicinom ženskih udruženja u preostalom […]

Usvojena inicijativa Kluba parlamentarki o izjednačavanju porodiljskih naknada u FBiH

Na redovnoj 9. sjednici Predstavničkom doma Parlamenta Federacije BiH, usvojena je Inicijativa Kluba parlamentarki Predstavničkog doma o izjednačavanju porodiljskih naknada u Federaciji BiH. Klub parlamentarki je i u prethodnom periodu u saradnji sa nevladinim sektorom koji se bavi socijalnim pitanjima proučavao stanje u oblasti socijalne zaštite, a posebno porodiljskih naknada o čemu su sačinjene i […]

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Jednak tretman žena u svim segmentima bosanskohercegovačkog društva – želja je koju su istakle parlamentarke na Međunarodni dan žena. U tom cilju Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH radi na zaštiti majki i materinstva, uvođenju priručnika o rodno osjetljivom jeziku te gender odgovornom budžetiranju u Federaciji BiH. – Do sada nije postojala dovoljna […]

Tematska sjednica u Parlamentu Federacije BiH povodom Osmog marta

Iako se u proteklih 20 godina postigao značajan napredak kada je riječ o ljudskim pravima žena i ravnopravnosti spolova, žene su još uvijek često diskriminisane, te u neravnopravnom položaju. Naročito višestruko depriviligovane žene se nalaze u teškom položaju u našem društvu. Stoga,na Osmi marta 2016. u 14:00 sati u Parlamentu Federacije BiH Komisija za jednakopravnost spolova […]