Usvojena inicijativa Kluba parlamentarki o izjednačavanju porodiljskih naknada u FBiH

Na redovnoj 9. sjednici Predstavničkom doma Parlamenta Federacije BiH, usvojena je Inicijativa Kluba parlamentarki Predstavničkog doma o izjednačavanju porodiljskih naknada u Federaciji BiH.

Klub parlamentarki je i u prethodnom periodu u saradnji sa nevladinim sektorom koji se bavi socijalnim pitanjima proučavao stanje u oblasti socijalne zaštite, a posebno porodiljskih naknada o čemu su sačinjene i brojne analize od strane ombudsmena  i nevladinih organizacija u kojima je konstatovano da postoji diskriminacija u ovoj oblasti na području Federacije BiH. Stav Kluba parlamentarki je da je neophodno pristupiti donošenju propisa kako bi se na jedinstven način riješio problem porodiljskih naknada na području cijele Federacije BiH u smislu da se svim porodiljama omoguće jednaka prava u ostvarivanju naknada.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
Posted in Uncategorized.