Radni sastanak Kluba parlamentarki sa direktoricom američke organizacije “VoteRunLead”

 

Klub parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH i Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine (VPI BiH)  uz podršku Američke ambasade u Sarajevu održale su radni sastanak  sa Erin Vilardi osnivačicom i direktoricom američke organizacije VoteRunLead.

Gospođa Erin Vilardi kao direktorica organizacije VoteRunLead istakla je rezultate rade organizacije  koja je uspostavila najveći politički program pripremanja žena za političke i građanske angažmane, do sada obučivši preko 15.000 žena.

IMG_2189

Također, članice Kluba parlamentarki predstavile su svoj plan i programa rada, strateški cilj kao i dosadašnji rad Kluba.

Cilj ovog radnog sastanka je jačanje Kluba parlamentarki i razmjena iskustava, kao i uspostava međunarodne saradnje kao i  sveobuhvatnije razumijevanje trenutnog stanja prilika i izazova s kojima se parlamentarke suočavaju u svom radu u Parlamentu.

Share on Facebook9Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
Posted in Uncategorized.