Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Jednak tretman žena u svim segmentima bosanskohercegovačkog društva – želja je koju su istakle parlamentarke na Međunarodni dan žena.

U tom cilju Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH radi na zaštiti majki i materinstva, uvođenju priručnika o rodno osjetljivom jeziku te gender odgovornom budžetiranju u Federaciji BiH.

– Do sada nije postojala dovoljna politička volja da se riješi usklađivanje porodiljskih naknada u svim kantonima u FBiH.  Potrebno je da se žene prestanu stavljati u neku socijalnu kategoriju i da se za njih iznađu sredstva po kantonima. Imamo nekoliko funkcionalnih modela finansiranja za naš sistem, te ih sada treba primijeniti unutar zakonodavne vlasti – kazala je za nas predsjednica Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Jasna Duraković Hadžiomerović.

Klub parlamentarki je u saradnji s premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem pokrenuo inicijativu radi izjednačavanja prava porodiljskih naknada.

– Ako to do kraja mandata uradi 27 zastupnica, koliko ih ima u Klubu parlamentarki,  bit će to zaista velika stvar za BiH.  To je jedan veliki iskorak, jer vidimo da stopa nataliteta pada iz dana u dan. Nadam se da će nam i kolege dati podršku u rješavanju ovog problema – rekla je predsjednica Kluba parlamentarki Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Kenela Zuko.

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone
Posted in Uncategorized.